Privacy beleid

Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V. neemt privacybescherming en vertrouwelijkheid zeer serieus. Wij houden ons aan de geldende privacy regelgeving. Het volgende geeft een kort overzicht van de belangrijkste aspecten van ons beleid. 
Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel en alleen, indien u ons daartoe expliciet toestemming heeft gegeven.

 1. Welke gegevens bewaren wij?

  Wij bewaren de gegevens die wij van u ontvangen, bijvoorbeeld indien u zich registreert voor onze diensten of gebruikmaakt van een van de contactportalen die wij aanbieden. Ook bewaren wij de informatie van uw klikken op de website ten behoeve van evaluatie van onze diensten, met als doel een verbetering hiervan.

 2. Voor welke doeleinden kunt u deze gegevens gebruiken?

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor toegang tot de website en het verzenden van de mails betreffende de website.

 3. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

  Wij bewaren de informatie die u ons verstrekt voor onbepaalde tijd. Indien u niet langer wilt dat wij de verzamelde gegevens van u gebruiken, stuur dan een overeenkomstig verzoek, waarna wij zullen handelen (zie punt 5 voor meer informatie over).

 4. Kunt u weten welke gegevens wij van u hebben verzameld?

  U kunt een verzoek indienen om de informatie in te zien die wij van u hebben verzameld.

 5. Wilt u uw opgeslagen gegevens verwijderen?

  Als u niet langer wilt dat wij de verzamelde gegevens van u gebruiken, stuur dan een overeenkomstig verzoek, waarna wij actie ondernemen. U kunt daarbij gebruik maken van het contactformulier op de website. In gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren, worden uw gegevens vergrendeld, maar niet verwijderd.

 6. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

  Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Onze cookies worden echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Als u wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kunt u uw browser zo instellen dat dit wordt voorkomen. Lees de instructies voor uw specifieke browser om te zien hoe dat te doen.

 7. Kunt u anoniem of onder een pseudoniem surfen?

  Ja, let er echter op dat bepaalde diensten niet beschikbaar zullen zijn, tenzij u uw gebruikersgegevens gebruikt.

 8. Delen wij uw gegevens met derden?

  Nee, we delen uw gegevens niet met derden. Dit sluit ook verkopen, verhuren en/of uitwisselen van uw gegevens uit. Voor zover wij andere bedrijven opdracht geven om bepaalde taken voor ons uit te voeren, waar uw gegevens noodzakelijk zijn, dan worden deze bedrijven ook verplicht uw gegevens te beschermen en deze uitsluitend te gebruiken voor het gestelde doel. Bovendien zijn deze partijen verplicht uw gegevens in overeenstemming te behandelen, naar de grenzen van dit privacy beleid en de hierbij aansluitende wetgeving.

 9. Gegevensbeveiliging

  Alle data worden opgeslagen op servers, welke draaien met de hoogste veiligheidsstandaarden en welke beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegden of ander misbruik. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.